Lokaal Hellendoorn is een feit

11 juni 2017

 

Op zaterdagmiddag 10 juni is door het bestuur van Lokaal Hellendoorn, de nieuwe lokale partij in Hellendoorn, welke is ontstaan uit BurgerBelang, GemeenteBelangen en HOP een prijs uitgereikt.
De prijs, een dinercheque twv €150,– verbonden aan een prijsvraag, welke de 3 partijen hadden uitgeschreven voor de bedenker van de nieuwe naam voor de nieuwe partij. Uiteindelijk waren er meerdere inzenders met de naam ‘Lokaal Hellendoorn’. Door loting werdt de heer Adri van den Broek winnaar van de diner-cheque, welke is te besteden in de gemeente Hellendoorn. De overige inzenders van deze naam ontvingen een pakketje met lokale producten. Alle inzenders van een suggestie voor de nieuwe naam ontvangen, indien zij dit wensen, een gratis lidmaatschap voor 2018 van de nieuwe partij.prijsuitreiking

Kandidaten gezocht

 

Het bestuur van “Lokaal Hellendoorn” wil graag in contact komen met mensen die belangstelling hebben in de komende raadsperiode (voorjaar 2018- voorjaar 2022) de belangen van de Hellendoornse bevolking in onze gemeenteraad te behartigen.
Met een mail naar Mw. Anja Wolterink (wolterink.stegeman@gmail.com), kunt u uw belangstelling kenbaar maken. U kunt ook eerst eens contact opnemen met een van de raadsleden van BurgerBelang, GemeenteBelangen , of HOP, die samen de nieuwe partij “Lokaal Hellendoorn” vormen. Uw bericht dient ons voor 1 juli bereikt te hebben!

We zullen dan als bestuur contact met u opnemen.
-U zult lid willen zijn van “Lokaal Hellendoorn”, en de doelstellingen van “Lokaal Hellendoorn “ willen onderschrijven.
-Een raadslidmaatschap kost, afhankelijk van te lezen stukken en andere activiteiten zo’n 10 a 15 uur per week. Vergaderingen zijn ’s avonds, maar als regel niet in het weekend of in de schoolvakanties.
- Een raadslid krijgt van de gemeente een vergoeding van ruim E 700.- per maand. Daarvoor dient u tenminste de raads- en commissievergaderingen – van commissies waar u bij betrokken bent – bij te wonen en voor te bereiden.
- Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden u te informeren over onderwerpen die u aangaan, maar veel hangt af van uw eigen inzet en ervaring.
- Het aantal stemmen dat de partij bij de verkiezingen behaalt bepaalt het aantal zetels dat de partij in de Raad mag bezetten. Door uw eigen netwerk, kennissen- en vriendenkring te mobiliseren kunt u wellicht met voorkeursstemmen een zetel bemachtigen!
-Als raadslid bent u gebonden aan ons fractiestatuut, en aan de in de fractie gemaakte afspraken. Daar hebt u dus zelf een belangrijke stem in.
- Wanneer u zich aanmeldt, gaat het bestuur ervan uit dat u de komende 4 jaar ook als steunfractielid wilt blijven meedenken en meedoen. We weten immers niet hoeveel zetels we in de raad kunnen bemachtigen.
Formeel bepaalt de fractie het politieke standpunt na overleg met de steunfractie.
- een steunfractielid ontvangt alleen een presentievergoeding – wanneer de kas dat toelaat!
- Wanneer u zich niet als (steun) fractielid, maar op een andere manier wilt inzetten voor de partij, ( in een werkgroep, als notulist, als webmaster, in het bestuur, als campagnevoerder, hoe dan ook) bent u van harte welkom dat aan te geven, dan zal iemand van het bestuur contact met u zoeken.

Voor de selectieprocedure willen wij graag uw:
-Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geslacht,
-opleiding, beroepsmatige activiteit, bestuurlijke ervaring,(ook in sportvereniging, o.d.)
-nevenactiviteiten, relevante hobbies,
- uw motivatie om u namens “lokaal Hellendoorn “ in te zetten,
-weten in welke groep mensen uw kennissenkring of uw sociale netwerk zich bevindt.
- U dient de kiescommissie te kunnen verklaren dat u geen strafblad hebt, en nooit door een scheidsrechterlijke instantie veroordeeld bent; dat u er zeker van bent niet chantabel te zijn, en u zich lichamelijk en geestelijk fit genoeg voelt om de komende 4 jaar als raadslid te kunnen inzetten.

Het bestuur van “Lokaal Hellendoorn” ziet uw aanmelding met vertrouwen tegemoet!
Met vriendelijke groet, Het bestuur van “Lokaal Hellendoorn”, Anja Wolterink, secretaris.

Lokaal Hellendoorn

7 juni 2017

 

BB, GB en HOP samen verder als ‘Lokaal Hellendoorn’
“LOKAAL HELLENDOORN” is de naam van de nieuwe politieke partij die gevormd wordt door BurgerBelang, GemeenteBelangen en HOP.
Lokaal Hellendoorn wil een partij zijn van en voor de inwoners van de gemeente Hellendoorn. Daarom werden inwoners opgeroepen om mee te denken over de naam van de nieuwe partij. Hiervoor was een prijsvraag uitgeschreven. Dat leverde circa 150 reacties op.
Fantastisch, mensen, hartelijk bedankt!
Tijdens de ledenvergadering van 29 mei j.l. kozen de leden voor “LOKAAL HELLENDOORN”. Er bleken meerdere inzenders van deze naam te zijn. Na loting in het lokale televisieprogramma HOI Centraal is de heer Adri van den Broek de winnaar van de diner-cheque.

Meedenkers gevraagd!

6 mei 2017

 

Na de verkiezingen worden de 3 Hellendoornse lokale partijen GB, BB en HOP samengevoegd tot één grote lokale partij, om de belangen van de inwoners uit de vele kernen binnen de gemeentegrenzen te behartigen.

Helpt u mee om voor deze partij een nieuwe naam te zoeken?

We willen onze krachten bundelen om de democratie te versterken. Volgens heldere spelregels, zodat alle mensen zo eerlijk mogelijk en gelijk worden behandeld.

Onze kenmerken zijn;
• Lokaal op de eerste plaats
• Democratisch en open politiek bedrijven
• Voor de belangen van iedere inwoner; jong en oud
• Voor een zelfstandig en leefbaar Hellendoorn
• Voor concrete zaken die de inwoners raken
• Onderwijs-, zorg- en sportvoorzieningen dichtbij, toegankelijk en betaalbaar
• Goed ondernemersklimaat
• Invloed en inspraak bij inrichting van woon-en leefomgeving

We roepen iedereen op, om een pakkende, flitsende naam voor deze nieuwe partij te sturen, voor 20 mei aanstaande, naar nieuwelokalepartijhellendoorn@gmail.com of naar;
H. Ligtenberg, Vossenweg 1, 7447 SC Hellendoorn.
De winnende naam wordt beloond met een dinercheque t.w.v € 150,– , te besteden bij een restaurant naar keuze, gevestigd in de gemeente Hellendoorn.

Leve de lokale democratie!

17 maart 2017

 

16 Maart 2017 is de samenwerking officieel bezegeld. 21 maart 2018 zullen BurgerBelang, Gemeentebelangen en HOP als één partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zie de aankondiging op facebook

http://www.facebook.com/HOiCentraal/videos/629301510603099/

15892_1423601462_samensterker1

Fijne Feestdagen

Spandoeken hangen weer

25 november 2016

 

Net als in maart 2014 hangen er spandoeken op Nijverdal, maar nu met een positieve boodschap!

gratisparkeren

https://www.facebook.com/opnaarnijverdal/videos/1260569670633179/

 

Drie Hellendoornse lokale partijen naar één

19 mei 2016

 

Op donderdag 12 mei 2016 hebben de drie lokale partijen BurgerBelang, Gemeente Belangen en Hellendoorns Onafhankelijke Partij, elk afzonderlijk tegelijk een ledenvergadering gehouden. Zij hebben daarin gediscussieerd over de samenwerking, en ieder unaniem het mandaat voor hun bestuur aangescherpt, door te bepalen dat vóór 1 januari 2017 de voorbereidingen om te kunnen besluiten over een samengaan moeten zijn afgerond, zodat uiterlijk per 1 januari daarover kan worden beslist.

De besturen van de drie partijen hebben er alle vertrouwen in dat de door de leden gegeven opdracht zal leiden tot de vorming van één nieuwe lokale partij. Deze partij zal voor de inwoners van Hellendoorn meer kunnen betekenen  dan nu, met drie afzonderlijke lokale partijen.

7697208-drie-mannen-bundelen-hun-krachten-om-op-te-heffen-van-de-woorden-sterker-samen

Namens de drie besturen:

Leendert van Haaften, voorzitter BurgerBelang,

Aafko de Vries, voorzitter Gemeente Belangen,

Henk Hobert, voorzitter Hellendoorns Onafhankelijke Partij.

Uitnodiging gespreksavond Duurzame energie

8 mei 2016

 

Uitnodiging symposium / gespreksavond:  Duurzame Energie

Datum:         woensdag 18 mei 2016

Plaats:          Het Centrum te Nijverdal

Tijd:              19.30 uur zaal open 20.00 – 22.00 uur

Toegang:     gratis

Beste mensen,

GB, BB en HOP organiseren woensdag 18 mei een symposium over “duurzame energie” voor alle geïnteresseerde inwoners van onze mooie gemeente.
Steeds meer wordt de samenleving aangespoord om duurzame energie te gebruiken en ook in Hellendoorn wordt er nu een bedrijf 200 m hoge windturbines op ‘t Lochter 3 wil plaatsen veel over gesproken.
Maar wat is duurzame energie precies?
Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk voor inwoners, ondernemers en overheid?
Wat kan je zelf doen en wat zijn de voor- en nadelen?
Is elke vorm van duurzame energieopwekking gewenst in onze toeristische gemeente Hellendoorn?
Vijf gemeenten in noord Nederland (waddeneilanden) zijn duidelijk en eensgezind in hun toeristische boodschap, wel duurzame energie, maar geen windturbines op land.
Is dit een voorbeeld voor lokaal beleid van Hellendoorn waar toerisme de economische groeisector is? Waarom proberen sommige aanbieders van “duurzame energie” u over te halen voor hun product te kiezen?

Tijdens deze gespreksavond, geleid door Alexander ter Kuile uit Haarle zullen een drietal gastsprekers u vanuit hun expertise meenemen in de wereld van ‘duurzame energie’.

Guido Mul, professor UT Twente Enschede “Duurzame energie, hoe kunnen wij die opslaan”
Matthie van Merwerode, adviseur, wethouder gemeente Uden “Uden doet duurzaam”
Joop van Keulen, ondernemer, van Keulen BV, Nijverdal “14.000 zonnepanelen op bedrijfsgebouwen”

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie en/of thee

Vriendelijke groeten, namens de lokale partijen van Hellendoorn

Gerard Mensink, GemeenteBelangen

Alex Tijhuis, BurgerBelang

Johan Stuut, Hellendoorns Onafhankelijke Partij

samen sterk

De aanhouder wint!

6 januari 2016

 

Met grote vreugde lazen wij vandaag het persbericht * van de gemeente Hellendoorn, waarin het college van B&W aangeeft het Masterplan voor het centrum van Nijverdal te omarmen. Dit gezamenlijke plan van ondernemend Nijverdal en de gemeente Hellendoorn maakt een einde aan het betaald parkeren op het maaiveld in Nijverdal. De blauwe zone keert terug.
Posters natuurlijk gastvrij klein             loesjesamen                                               bruisend_logo
Natuurlijk moet de gemeenteraad hier nog mee instemmen, maar HOP is bijzonder blij dat dit college inziet dat  betaald parkeren in een dorp als Nijverdal een miskleun van jewelste – een rem op de economische ontwikkeling is geweest.  Jaren felle strijd van HOP zit er bijna op. Nog even en de protestposters kunnen voorgoed opgeborgen worden.  De vlaggen kunnen uit!

(* met dank aan Hart van Hellendoorn voor de link)